TAK1622

Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen, L. R. Sparrevohn & M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Overvågning af gravning af fjernvarmetracé samt sti vest og øst for Novo Nordisk og op langs østsiden af de fredede gravhøje, Tjørnehøj og Hyldhøj. Umiddelbar øst for Tjørnehøj blev der registreret oldtidsspor i form af to sandsynlige sæt af tagbærende stolper i to forskellige treskibede langhuse. I samme område fremkom enkelte gruber samt en kogestensgrube. På de øvrige dele af området fremkom der enkelte, spredte anlægsspor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.