HAM 1102 Nygård - Beretning 2011

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse i forbindelse med udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland, bestilt af Energinet.dk. Inden for et 644 stort felt åbnet inden for naturgastraceet blev der fundet et treskibet langhus i tre faser fra mellemste til yngre bronzealder (omkring 1000 f. Kr). I husene fremkom adskillige jordovne i beboelsesdelen, ligesom der udenom husene fremkom flere bopladsgruber fra samme periode.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.