VSM F899 Beretning Hulbæk

Mette Iversen
Der blev fundet et stenlagt ildsted med lerkappe samt en del gruber af forskellig slags, bl.a.3 brændtbensgrave (se anlægsoversigt neden-for). Det var gravene, der blev prioriteret, og feltet blev kun udvidet (med håndskovl) så meget, at jeg ikke forventede yderligere forekomst af grave. Husets/bopladsens omfang blev altså ikke afklaret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.