Nationalmuseets rapport over arkæologisk undersøgelse i Agri kirke 2007

Hans Mikkelsen
Menighedsrådsformand Mogens Fredberg henvendte sig til Nationalmuseet, fordi kirkens graver havde opdaget en utæthed i olieledningen ved oliefyret i krypten under kirkens kor. Mængden af udløbet olie er usikkert, men der gættets på ca. 1000 liter hvoraf ca. 200 liter var opsamlet i en fordybning i kryptens gulv. Ved hjælp af et håndbor vil man forsøge at bestemme udslippets omfang – i første omgang ved boringer i kryptens gulv.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.