Beretning for overvågning af gågadefornyelse i Viborg 2011-2013

Lars Agersnap Larsen
Viborg Museum gennemførte i 2011-2013 en arkæologisk overvågning af gågadefornyelsen i Viborg. Der blev fundet velbevarede spor af vejbelægninger med småsten i Sct. Mathias Gade, som foreslås dateret til ældre middelalder. Under vejbelægningen i Sct. Mathias Gade blev fundet anlægsspor, der foreslås tolket som mulige rester af voldgraven til Svend Grathes befæstning fra ca. 1150. I Sct. Hjultorvsgyde blev fundet omfattende spor af fundament og gulvbelægning til en bygning fra slutningen af 1720’erne, og på...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.