ROM 3161 Møllegård, Kirke Hyllinge

J.W. Johannsen
Roskilde Museum førte i september 2013 arkæologisk tilsyn ved etableringen af en spildevandsledning umiddelbart øst for Kirke Hyllinge. Ved muldafrømning fremkom enkelte forhistoriske anlæg, som blev udgravet i forbindelse med tilsynet. Anlæggene kan ikke dateres nærmere, men fund af forarbejdet flint på markerne omkring traceet viser, at der har været menneskelig aktivitet i området gennem hele bondestenalderen og ind i bronzealderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.