FHM4227_samlet beretning

Beretning over udgravningen af Sommerlyst III. Landsby fra ældre romersk jernalder og områder med gruber fra førromersk jernalder samt enkelte gruber fra yngre stenalder. Skejby sogn, Hasle herred, Århus Amt. Sted/top.nr. 15.03.06.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.