Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sall Kirke 2004

B. Als Hansen, M. Aaman Sørensen & Hans Mikkelsen
Efter aftale med arkitekt Jens Vilhelmsen deltog Morten Aaman Sørensen og BAH i dagene 10.-11. nov. 2004 i en afgravning af gulvfyld i Sall kirkes tårnrum. Ved en forudgående prøvegravning 21/10 2004 var der fundet spor af ældre gulvlag 18-20 cm under gulvfliserne. Det var derfor aftalt med arkitekten, at afgravningen stoppede i denne dybde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.