MKH 1570 og 1571 - Korshøjgård I og II - Beretning

Ingo Lütjens & Lene Heidemann Lutz
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for forlægning af Lilballevej i den nordlige udkant af Kolding. Der blev udgravet i to seperate felter Korshøjgård I (sb 56) og Korshøjgård II (sb 57). Korshøjgård II udgravningsfeltet omfattede et areal på 700 m2. Her fandtes et aktivitetsområde med gruber relateret til historisk hørproduktion. Der undersøgtes i alt 16 rektangulære mandslange gruber, en dobbeltgrube og et grubekompleks med seks nedgravninger. En af gruberne var en hørristningsgrube, C14-dateret til 19....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.