HEM 2620 Østerbjerg_Beretning 1984

Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat & Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden 3.-14. december 1984 undersøgelse på lokaliteten forud for anlæggelse af naturgasledning fra Egtved til Ll. Torup. Herved registreredes spredte gruber og stolpehuller, hvoraf 2 huse kunne udskilles, den ene med båseskillerum. Derud over registreredes et stensat ildsted og et øst-vest gående palisadehegn. Fundene af keramik dateredes til førromersk jernalder periode I.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.