HAM 3828 Vollerup Øst - Beretning 2008

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusudstykning, øst for Vollerup. Det undersøgede område består af 6000 m2. Ved udgravning fandtes der et udsmidslag fra stenalderen, tragbærekultur (4000 f.Kr. - 2800 f.Kr.). Gruber, tre 3-skibede huse og 3 staklader fra førromersk jernalder, ca 300 f.Kr. Dertil er der fundet dele af en middelaldergård, fem huse, to hegn, samt brønde og gruber, fra ca. 1200 - 1300 e.kr.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.