HAM2003_Klosteret_13_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2004. Udgravningen gav det resultat, at der fandtes en rest af en munkestensmur, som dog ikke kan tolkes på grund af de store forstyrrelser omkring anlægget.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.