HAM 5034 Højtoft - Beretning

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk udgravning af ca 3500 m2 syd for Ragebøl og vest for Hørtoftvej i forbindelse med kommende motorvejsbyggeri. Ved undersøgelsen fremkom en del spredte stolpehuller og gruber. Blandt disse kunne udskilles en enkelt enskibet hustomt fra tidlig middelalder, ca 1050-1150 e.Kr. Dateringen baserer sig på c-14-dateringer af huset.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.