Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Todbjerg Kirke 2016

Hans Mikkelsen
Gulvet i Todbjerg Kirkes kor har fået en sætning, formentlig af trykket fra stendøbefonten. Det blev derfor undersøgt om der kunne være tale om en krypt. Under et lag af flyveaske sås mange granitskærver og natursten i forskellige størrelser i flere lag – dog kunne en række erkendes som værende en formodet væg til krypten. Krypten har måske haft et træloft.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.