FHM 5258 Beretning

& Michael Vinter Jensen
I perioden 11/1-2011 og 7/5-2011, blev der foretaget forundersøgelse af områderne omkring Moesgård Museum, som indgår i byggeriet af den nye museum. Forundersøgelsen foregik som en total muldafrøming med efterfølgende registrering af de fundne anlæg. Der blev fundet 9 kogestensgruber, en ringgrøft og udgravet et pyroteknisk anlæg, som bedst kan betegnes som en stegegrube. Sidstnævnte dateres til yngre bronzealder (per.V). Der er udtaget prøver til AMS-datering af anlægget.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.