TAK 1754 Bovneager

Susan Pallesen
Forundersøgelse af et 5,3 ha stort areal på matr. 1l, Sterkende By Reerslev forud for grusindvinding. På arealet fremkom tre koncentrationer af oldtidsspor i form af bebyggelsesspor fra MNII-IV samt huskonstruktioner der foreløbigt dateres bredt til bronzealder og ældre jernalder. Derudover er der fremkommet en urne der antageligt skal ses i sammenhæng med en række detektorfund af tre fragmenter af bronzesværd, en dobbeltknap samt en stangknap. Der er anmodet om egentlig udgravning af et i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.