MLF00350 Genbrugsplads Maribo

Anders Rasmussen
Ved den arkæologiske forundersøgelse af et ca. 19.000 m2 stort areal ved Skibevej nær Maribo, blev der observeret bosættelses- og aktivitetsspor fra ældre jernalder i form af kogestensgruber, keramikholdige gruber samt vestenden af et treskibet langhus.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.