Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Fraugde Kirke 2016-2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med indvendig restaurering blev der lavet to prøveundersøgelser i skibets sydlige side. I et af prøvehullerne sås ældre teglsten under nuværende niveau. Ved soldning af jorden fremkom blandt andet flere knogler, 11 mønter med dateringer fra 1400-tallet til 1875 og moderne vinduesglas. Desuden blev også hvælvene besigtiget.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.