HEM 3314 Skovby Erhvervspark SØ II_Beretning

H. Rostholm & Herning Kommune
Herning Museum foretog i perioden 22.november – 12.december 1994, samt 28.marts til 2. oktober 1995 undersøgelser på område for anlæggelse af plantebælte i HI-Erhvervspark. Ved disse undersøgelser fremkom der spredte stolpehuller, et par gruber, kogestensgruber og 23 dybe anlæg. Det fremkomne skår materiale daterer anlæggene til tidlige førromersk jernalder (500-300f.Kr.). Herudover fremkom 45 skyttegrave fra 2. verdenskrig øst for plantebæltet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.