HEM 3308 Virkelyst_Beretning 1994 og 2001

H. Rostholm & Herning Kommune
I forbindelse med Herning Kommunes etablering af et plantebælte i den nordlige del af Gjellerup by øst for Herning, har Herning Museum i perioden fra 2. – 30. november 1994 gennemført en mindre arkæologisk udgravning. Ved undersøgelsen registreredes bopladsspor i form af fire større gruber med fund fra overgangen bronzealder/jernalder, tre kogestensgruber, et enkelt stolpehul og et ikke nærmere bestemt fyldskifte. I perioden 11. – 17. juli 2001 undersøgte museet i forbindelse med niveausænkning omkring...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.