HEM 3708 Borup sb. 41_Beretning

, &
Herning Museum foretog i den 12.- 13. oktober 1999 undersøgelser på område for anlæg af et råstofområde ved Brande. På denne mark kendtes der til 4 overpløjede høje, hvoraf sb. 41 var den ene af disse. Højen var allerede blevet udgravet i 1905, hvor den registreredes som værende cirka 16meter i diameter og 1,2meter i højden. I højen blev dengang registreret to grave, der lå over hinanden. I den øverste fandtes en stridsøkse fra enkeltgravskulturen,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.