Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gadbjerg Kirke 1991

B. Als Hansen & M. Aaman Sørensen
Ved den indvendige istandsættelse 1991 blev kirkens gulve udskiftet, og der var i dagene 25. til 27. april lejlighed til at foretage en undersøgelse af skibets ældre gulvlag.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.