HEM 3391 Koustrupparken Nord_2000-2001_Beretning

Herning Museum foretog i perioden 3/5-2000 til 21/5-2001 undersøgelser på det allerede kendte bosættelses område i Koustrupparken i Lind. Dette foranlediget af videre udstykning mod nord med et område på 62000m2, heraf blev 40000m2 undersøgt. Der blev ved udgravningen registreret i alt 9 huse, 50 gruber, 5 større grubeområder, 1 grav fra enkeltgravskulturen, 38 kogestensgruber, 8 trækulsmiler/trækulsfyld, 109 løse stolpehuller og 20 andre fyldskifter. Hertil kommer 1 stolperække samt 4 hegnsforløb og 2 moderne grøfter....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.