HAM4940_Over_Jernhyt_Beretning

Erling Mario Madsen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2009 af et område på 1.234 m2, hvor der blev fundet en boplads fra bronzealderen (1800 f.Kr. – 500 f.Kr.). På bopladsen blev der fundet et langhus fra ældre bronzealder (1300 f.Kr. – 1100 f.Kr.) samt bopladsgruber. Der blev også fundet et langhus fra yngre bronzealder (700 f.Kr – 500 f.Kr.) samt bopladsgruber.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.