Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Lunde kirkegård 2009

Henriette Rensbro
I forbindelse med ændring af den nordlige del af det østre kirkegårdsdige ud mod den planlagte P-plads blev gravet et snit i diget. Det blev prioriteret højt at bevare digets nedre del for eftertiden. Der blev derfor kun gravet ned til toppen af den stenrække, som viste sig under de formodede bundsten på digets yderside (oprindelige bundsten/fundament ?). Udenfor diget udgravede Svendborg Museum efterfølgende middelalderlig bebyggelse med huse og flere skelgrøfter parallelt med kirkegårdsdiget (SOM...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.