OBM9777 etape 2. Beretning for forundersøgelse 2015

& Maria Lauridsen
Forud med anlægsarbejde ved Marie Jørgensens Skole, Odense blev der foretaget forundersøgelser. Her blev der registreret spor efter byens senmiddelalderlige grav samt gruber fra middelalder. På den baggrunde blev to arealet indstillet til videre udgravning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.