FHM 3992 Beretning

H. Skousen & H. Skov
Pustervig er ikke et gammelt torv, men opstod efter nedrivning af en række bygninger i 1915. En 29 m lang sammenhængende og op til 4 m dyb arkæologisk profilgrøft langs nordsiden af Pustervig blev desuden venligst bevilget af Århus Kommunes daværende chef for Kloak og Vand. Profilgrøften gik på tværs af såvel vold som voldgrav. Der kunne udskilles tre faser i voldanlægget. Voldfase I antages at være anlagt omkring 934, mens voldfase II med sikkerhed...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.