HEM 3524 beretning

P.M. Christensen
Herning Museum foretog den 23. april 1998 en udgravningen af det uberørte område ved grusgraven. Der blev i alt afgravet ca. 3900 m2. Udgravningen fandt sted i perioden 14. april – 5. maj 1998. Ved udgravningen fremkom spredte anlægsspor i form af kogegruber,stolpehuller og gruber. To af gruberne indeholdte store mængder af keramik fra den sene del af bronzealderen. Desuden fandtes 16 gravlignende nedgravninger, hvoraf 4 blev snittet. Alle var fundtomme bortset fra et stykke...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.