HEM 3544 Borup II_Beretning

H. Rostholm & Vejdirektoratet
Herning Museum foretog i perioden 28/9 til 9/10-1998 undersøgelse af et område før anlæggelse af Brande Omfartsvej. Der blev i alt afgravet ca. 11300 m2. Der anlagdes i alt 15 søgegrøfter med udvidelser til egentlige felter på grund af forekomst af anlæg. Der blev undersøgt i alt 276 anlæg. Anlæggene fordelte sig med 208 stolpehuller, 39 større og mindre fyldskifter, 26 kogegruber, et område med bevaret kulturlag samt i 2 tilfælde rester efter højryggede agre....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.