FHM4194_samlet beretning

J. Bonde
Beretning for FHM 4194, Lisbjerg Terp Vest, Terp. Bebyggelsesspor fra tidligneolitikum, tidlig førromersk jernalder og yngre førromersk jernalder samt kulturlag fra jernalder og neolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.