HEM 3463 Løvbakkevej Syd_Beretning

M.W. Olesen & H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioderne 25/11-27/11, 9/12-17/12 1997, 5/1-2/2 1998 udgravninger i forbindelse med anlæggelse af regnvandsbassin og i perioderne 18/4-20/4, 12/11-15/11 2001 udgravninger i forbindelse med kloakledning og afløbsanlæg. Der fremkom i den forbindelse rester af bebyggelse fra bronzealder/jernalder, samt tidlig middelalder med i alt 12 huse, 3 brønde, samt gruber og kogestensgruber, der formodes at være fra bronzealder eller jernalder og et vest-øst gående vejforløb der er udateret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.