HEM 3570 Borup 7c_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 12.-17. januar 1999 undersøgelse af anlægsspor fra nyere tid i forbindelsen med forlægning af Dørslundvej ved anlæggelse af Brande Omfartsvej. Der blev lavet en prøvegravning og en mindre udgravning på en 210meter lang strækning. Nord for Goldbæk undersøgtes et kvadratisk dige (kålgård?), 145cm dyb brønd, rektangulære stolpehuller fra en mindst 12x16meter stor bygning. Der blev i alt afdækket 1570m2. Alle anlægssporene er fra nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.