HEM 1563 Skarrild Overby_Beretning

C. Neergaard & O. Klindt-Jensen
Herning Museum foretog i perioden 13. september til 13. oktober 1989 undersøgelser på en næsten nedpløjet gravhøj, som var beliggende på den østligste del af den store stenalderboplads HEM 1519. Midt i højen fandtes rester af en grav, der som eneste gravudstyr havde en 24cm lang stridsøkse af type A, hvilket daterede graven til tidlig enkeltgravskultur (ca. 2800 f.Kr.). I højfylden fremkom en del bopladsmateriale fra yngre stenalder, blandt andet 3 stumper af slebne redskaber,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.