Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Ulsted Kirke 1992

Danske Afd. Nationalmuseet & Danske Afd. Nationalmuseet
I nordøsthjørnet blev fundament for sidealter blotlagt,og umiddelbart vest herfor gravedes en lille sondage, der viste, at fundamentet var en del bredere end muren. Rester af et munkestensgulv. I vest stoppede dette gulv umiddelbart før fundamentet for den nedbrudte vestmur. Dette fundament frilagdes ved nordmuren i fuld bredde (ca. 130 cm). Fundamentstenene var overlejret af store mørtelklumper (murkerne?), der var brugt som opfyldning under vestforlængelsen (ligger på det vestre bakkehæld).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.