HAM 5379 Saksborg Skole - Beretning

Kathrine Moberg Riis
Beretning over arkæologisk overvågning og undersøgelse i forbindelse med anlæggelse af 650 meter cykelsti mellem Saksborg Skole og Bylderup Bov. I det 3 meter brede tracé fremkom den vestlige del af antageligt et hegnshus til et gårdsanlæg fra yngre romersk eller ældre germansk jernalder. Kun den berørte del af huset er registreret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.