HEM 3729 Holdflod Øst_Beretning

H. Rostholm
Museum Midtjylland udførte i perioden d. 27.- 29. oktober, d. 2. -15. december 1999 forud for anlæggelse af den nye Trehøjevej arkæologiske forundersøgelser på 5500 m², og igen fra d. 15. – 17. marts 2000 i forbindelse med et muldudsætningsområde på i alt 2340 m² på matr. nr. 3i, Den nordvestlige del, Nøvling. Museet vendte tilbage for at lave endnu en forundersøgelse på et 6500 m² på stort areal på samme matr. nr., samt matr....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.