HEM 3783 Skovby Syd I

H. Rostholm & Astrid Skou Hansen
Herning Museum har i perioderne 30. juni og 12. – 17. juli 2000 foretaget prøvegravning og en mindre udgravning på område for anlæg af sidevej til motorvejen Herning-Bording. Her fandtes 3 kogegruber fra perioden bronzealder eller jernalder. Der afgravedes samlet ca. 3450m2.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.