HAM4661 Vollerup Øst III - Beretning 2008

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for parcelhusbebyggelse i udkanten af Vollerup. Det udgravede areal var 1500 m2. Ved undersøgelsen fremkom en grube fra senneolitikum (2000 - 1500 f.Kr.) og to huse, som ud fra keramikfund fra gruber omkring husene, blev dateret til førromersk jernalder (ca. 300 - 200 f.kr.). Husene repræsentere formentlig to formentlig to faser af et lille gårdsanlæg fra midten af af førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.