F182 St. Sct. Hans Gade 4 - Beretning

J. Hjermind
Viborg Museum gennemførte i 1992 en undersøgelse bag de nuværende facader på ejendommen St. Stc. Hans Gade 4 (matr.nr. 166, Viborg Bygrunde). Her fandtes spor efter en række lejeboder, opført i middelalderligt forbandt. Boderne indgik 1682 under ét i den Friendenreichske ejendom, men hverken indretning eller opførelsestid er arkivalsk belyst. Det kunne påvises, at nr. 4a forud for bybrænden 1726 var systematisk 3-rumsinddelt efter en fra renæssancen udbredt planløsning for byhuse med centralt placeret skorstenskompleks.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.