HEM 3836 Nystedvej_Beretning

&
Herning Museum foretog i perioden 1. – 8. november 2000 undersøgelse på to industrigrunde, hvorved der afdækkedes 4650m2 på en nordvendt skråning. Her fremkom et hus fra førromersk jernalder, der lå hen over en ældre lertagningsgrube, antageligt fra bronzealderen. Desuden fremkom der 3 kogegruber og 10 lertagningsgruber, hvoraf flere indeholdt skår fra enten sen bronzealder eller førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.