HAM 3824 Vestervang - Beretning 2008

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for fornyelse af 1000 meter læhegn midt igennem ældre romertidslandsbyen "Vestervang", som hører til den klassiske gravpladslokalitet sb 22 som har givet navn til Over Jersdalkredsen. Inden for plantningsbæltet fandtes dele af hegn og mindst 4 øst/vest orienterede, treskibede langhuse samt affaldsgruber, alt hørende til landsbyen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.