HEM 3781 Ravnholt III_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 24/7-25/7-2000 og 16/3-3/4-2001 forundersøgelser på en 145meter lang strækning på motorvejen Herning-Bording. Blandt andet på en markant højning, hvor der fremkom 3 kogestensgruber, og 5 stolperhuller uden system, 1 grube med trækulsholdig fyld. Der var ingen daterende fund, men antages at kunne henføres til bronzealder eller jernalder på grund af forekomst af kogestensgruber. I alt afdækkedes 2.945m2.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.