Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Valsgård Kirke 1992

I forbindelse med anlæg af konvektorgrave langs flankemurene i den vestlige del af koret blev der foretaget en lille undersøgelse d. 10/9 92. Ved nordmuren var der intet af arkæologisk interesse, idet en betonstøbning strakte sig længere ned end de 28 cm under nuværende gulv, der krævedes til anlæggelse af konvektorgraven. I sydsiden var de ældre lag tilsyneladende urørte.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.