HBV 1666 Beretning FU

Lars Grundvad & Scott R. Dollar
Museet på Sønderskov har i april 2017 foretaget en større forundersøgelse nord for Rødding forud for udstykning til industriområde. Ved forundersøgelsen blev der erkendt huse tilhørende en gård fra middelalderen eller renæssancen samt to anlæg fra yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.