FHM 4310 Vestergade

Århus Kommunes udskiftning af kloakledninger i Vestergade gav mulighed for arkæologiske iagttagelser af de gamle vejlag fra ca. 1250 til nyere tid. De gamle vejlag var kun bevaret punktvis idét tidligere ledningsarbejder har forstyrret lagene meget. Det undersøgte gadeforløb strakte sig fra Grønnegade i øst til Vesterport i vest, samt et par mindre huller i Møllegade (Jf. T-2.1), som der ikke kom noget ud af.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.