HAM 3984 Vollerup Øst I - Beretning 2008

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af et aktivitetsområde fra ældre jernalder samt to huse og en grube fra middelaldergård. Middelalderhusene repræsenterer dele af en middelaldergård fra ca. 1000-1150 e.Kr.. Et felt på ialt 1700 m2 afdækkedes omkring bebyggelsen. Bebyggelsen er én ud af ialt 5 områder med arkæologiske levn, som blev påtruffet ved forundersøgelse af et godt 10 hektar stort parcelhusudstykningsområde sydøst for Vollerup.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.