FHM5649 Himmeriggårde

Uffe Rasmussen
Registrering af lille privat oldsagssamling, der oprindelig stammer fra Himmeriggårde, midt imellem Søften og Trige, nordvest for Aarhus. Samlingen består af enkelte økser fra tragtbægerkulturen (4000-2800 f.Kr.) og en større mængde økser og fladehuggede dolke og segl fra dolktiden (senneolitikum, 2400-1800 f.Kr.). Dertil er der en mindre samling fine fossiler. Sagerne er opsamlet fra markerne omkring Himmeriggårde.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.