MKH 1570 og 1571 Korshøjgård I og II - Beretning

Lene Heidemann Lutz
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for forlægning af Lilballevej i den nordlige udkant af Kolding. Der blev udgravet i to seperate felter Korshøjgård I og Korshøjgård II. (Sb 56 og sb 57). Korshøjgård I udgravningfeltet omfattede et areal på ca. 600 m2. Heri fremkom et historisk ringgrøftanlæg, tolket som en pinsebod (Jordbænk og -bord) til brug ved landbefolkningens fester i det fri. 14C-dateret (AAR17481) til 1653-1955 e.Kr. Endvidere enkelte gruber.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.