HAM 5437 Arnå - Beretning

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk udgravning af en erosionstruet huggeplads, der kan dateres til Brommekultur. Der blev ikke fundet redskaber, men derimod siddende i undergrunden flere store flintblokke, hvilket viser grunden til at huggepladsen lå her. Foreløbige analyser antyder, at der har arbejdet to forskellige flintsmede på pladsen. 75 m2 svarende til ca. halvdelen af pladsen blev undersøgt ved udgravningskampagnen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.