MKH 1588 Viuf Vesterby - Beretning

Gunvor Christiansen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af 19.400 m2 forud for udstykning af boliger umiddelbart i den vestlige udkant af Viuf by. Udført 2007-2008. Undersøgelsen frembragte bebyggelsesspor fra flere perioder i form af beboelses- og økonomibygninger, brønde, hegnsrester og genstande. De repræsenterede perioder spænder fra bronzealder til nyere tid, men de primære fundperioder er germansk jernalder, vikingetid, middelalder, renæssance og nyere tid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.